Aliancia slovenského vína,
občianske združenie

Heraldická kancelária
Turčianska trojruža

Európske kresťanské
dedičstvo, obč. iniciatíva

Turčianska stolica
1640-1707

Turčiansky vlastivedný
spolok

Heraldická liga

Heraldická kancelária
Turčianska trojruža
"Tempora mutantur, heraldica vivit"
"Časy sa menia, heraldika žije"Genealogický inštitút
Slovenska, OZ

Slovenská vexilologická
spoločnosť, OZ

Vývoj symbolov
Mesta Martin

Turčianska stolica 1709