Erb (znak) HL
(2017)

Heraldická liga
Slávnostná zástava (prápor) HL
(2017)
Štandarda HL
(2017)
Procesiová zástava HL
(2017)
Veľký znak (emblém) HL
(2017)
Stredný znak (emblém) HL
(2017)
Združenie priaznivcov živej heraldiky a používateľov erbov a od nich odvodených symbolov, ktorí sa
snažia o oživenie a rozvoj heraldiky v súčasnosti.
Vlajka HL
(2017)

Heraldická kancelária
Turčianska trojruža
"Tempora mutantur, heraldica vivit"
"Časy sa menia, heraldika žije"


Znaková (heraldická) zástava HL
(2018)
Zástava HL
(2018)
Tabard herolda Žiariaci štít
(2018)
Pečať HL
(2018)
Členský odznak HL
(2018)

Záslužný Rad Žiariaceho štítu
Dekorácia Radu Žiariaceho štítu a jej miniatúra
(2018)
Pánska a dámska verzia Radu Žiariaceho štítu
(2018)
Kolana kancelára
(2018)

Insígnie Heraldickej ligy a Radu Žiariaceho štítu v heraldike
Insígnie HL v erboch mužov
(2018)
Insígnie HL v erboch žien
(2018)
Insígnie HL a dekorácie RŽS v erboch mužov
(2018)
Insígnie HL a dekorácie RŽS v erboch žien
(2018)
<<
>>