Turčianske heraldické pamiatky a artefakty

1.	Znak Slovenska vymaľovaný v kartuši s polpostavami a maskou na atikovom štíte na hlavnej (východnej) fasáde prvej budovy Matice slovenskej v Martine (2015)
2.	Hlavná (severná) fasáda kostola Povýšenia sv. Kríža v Martine-Priekope (2011)
3.	Aliančný erb Ľudovíta Révaia a Márie Terézie Esterháziovej nad hlavným vchodom do kostola Povýšenia sv. Kríža v Martine-Priekope (2011)
4.	Nápis v tympanóne kostola Povýšenia sv. Kríža v Martine-Priekope (2011)
5.	Juhozápadný rizalit kašieľa v Turčianskej Štiavničke (2011)
6.	Erb rodu Révaiovcov na štíte juhozápadného rizalitu kaštieľa v Turčianskej Štiavničke (2011)
7.	Hlavná (západná) fasáda mauzólea (pohrebnej kaplnky) Révaiovcov na cintoríne v Turčianskej Štiavničke (2011)
8.	Aliančný erb rodu Révaiovcov a údajne Abafiovcov(?) nad vchodom do mauzólea (pohrebnej kaplnky) Révaiovcov na cintoríne v Turčianskej Štiavničke (2011)
9.	Hlavná fasáda kaštieľa v Mošovciach (2014)
10.	Aliančný erb Ladislava Révaia a Evy Suňogovej v tympanóne hlavnej fasády kaštieľa v Mošovciach (2013)
11.	Hlavná fasáda mauzólea (pohrebnej kaplnky) Révaiovcov v Mošovciach (2013)
12.	Erb rodu Révaiovcov na hlavnej fasáde nad vstupom do mauzólea (pohrebnej kaplnky) Révaiovcov v Mošovciach (2013)
13.	Hlavná fasáda kostola Najsvätejšej trojice v Mošovciach (2013)
14.	Erb rodu Révaiovcov na hlavnej fasáde kostola Najsvätejšej trojice v Mošovciach (2013)
15.	Mauzóleum (pohrebná kaplnka) Justhovcov na cintoríne pri kostole sv. Ladislava v Necpaloch – stav pred rekonštrukciou (2013)
16.	Mauzóleum (pohrebná kaplnka) Justhovcov na cintoríne pri kostole sv. Ladislava v Necpaloch – stav po rekonštrukcii (2015)
17.	Erby rodu Radvanských, Justhovcov a Majténiovcov v štíte mauzólea (pohrebnej kaplnky) Justhovcov na cintoríne v Necpaloch – stav pred rekonštrukciou (2013)
18.	Erby rodu Radvanských, Justhovcov a Majténiovcov v štíte mauzólea (pohrebnej kaplnky) Justhovcov na cintoríne v Necpaloch – stav po rekonštrukcii (2015)
19.	Mauzóleum (pohrebná kaplnka) Rakovských na cintoríne v Rakove (2013)
20.	Erb rodu Rakovských nad vchodom do mauzólea (pohrebnej kaplnky) Rakovských na cintoríne v Rakove (2013)
21.	Mauzóleum (pohrebná kaplnka) Benických na cintoríne v Rakove (2014)
22.	Erb rodu Benických nad vchodom do mauzólea (pohrebnej kaplnky) Benických na cintoríne v Rakove (2014)
23.	Hlavná fasáda kúrie Rakovských v Rakove – stav po rekonštrukcii (2014)
24.	Tabuľa s polychrómovanými erbami Wolfganga Benického a Kláry Mariášiovej nad vchodom do kúrie Rakovských v Rakove – stav po rekonštrukcii (2014)
25. Vitráž v kruhovom okne nad oltárom v kostole sv. Ladislava v Necpaloch s erbom rodu Justhovcov (2015)
26. Rodový erb Mathiasa Tocsek-Pacseryho na podstavci náhrobníka jeho hrobu na cintoríne v Kláštore pod Znievom (2015)
27. Erb rodu Veličovcov (Velits) na hrobke Karola a Šándora Veličovcov na cintoríne pri Kostole sv. Kozmu a Damiána na Políku pri Abramovej (2016)
Heraldická kancelária
Turčianska trojruža
"Tempora mutantur, heraldica vivit"
"Časy sa menia, heraldika žije"