RKC, Dekanát Turčianske
Teplice

RKC, Farnosť Turčianske
Teplice

RKC, Farnosť Turčiansky
Michal

RKC, Farnosť Horná
Štubňa

RKC, Farnosť Mošovce

RKC, Farnosť Kláštor pod
Znievom

RKC, Farnosť Slovenské
Pravno

RKC, Farnosť Socovce

RKC, Farnosť Valča

RKC, Farnosť Turčiansky
Peter

RKC, Farnosť Nedožery-
Brezany

RKC, Farnosť Oslany
Rozpracované projekty

RKC, Dekanát Bojnice,
návrh erbu

RKC, Farnosť Bojnice, návrh
erbu

RKC, Farnosť Koš,
návrh erbu

RKC, Farnosť Lazany,
návrh erbu

RKC, Farnosť Kanianka,
návrh erbu

RKC, Farnosť Nitrianske
Pravno, návrh erbu

RKC, Farnosť Opatovce
nad Nitrou, návrh erbu

RKC, Farnosť Tužina,
návrh erbu

RKC, Farnosť Partizánske-
Šimonovany

RKC, Farnosť Banská
Bystrica-Stará Sásová

ŘKC, Farnost Nížkov

RKC, Farnosť Rohov

RKC, Farnosť Veľké
Uherce

RKC, Farnosť Sučany

RKC, Farnosť
Martin-Mesto, návrh erbu

RKC, Farnosť Turany,
návrh erbu

RKC, Farnosť Veľké
Ripňany

ŘKC, Farnost Šilheřovice
RKC, Farnosť Litava

RKC, Farnosť Handlová,
návrh erbu


Heraldická kancelária
Turčianska trojruža
"Tempora mutantur, heraldica vivit"
"Časy sa menia, heraldika žije"