Publikované články:

BALHÁREK, T. Súčasná heraldika : Erby Dekanátu Turčianske Teplice a jeho farností. In  
Genealogicko-heraldický hlas, ročník 23, 2013, č. 1 - 2, s. 74 - 82. ISSN 1335-0137.


Publikované erby:

Erb Aliancie slovenského vína, o.z.
KARTOUS, P., VRTEL, L. Heraldický register Slovenskej republiky VIII. Martin : Ministerstvo Vnútra  
SR, Matica Slovenská, 2011, 263 s., s. 162. ISBN 978-80-7090-994-2.

Rodinný erb Kataríny Adamicovej
KARTOUS, P., VRTEL, L. Heraldický almanach IV. Bratislava : Veda - Vydavateľstvo Slovenskej  
akadémie vied, Heraldický klub, 2014, 222 s., s. 8 - 9. ISBN 978-80-969957-3-8.

Rodinný erb Tomáša Balháreka
KARTOUS, P., VRTEL, L. Heraldický almanach IV. Bratislava : Veda - Vydavateľstvo Slovenskej  
akadémie vied, Heraldický klub, 2014, 222 s., s. 14 - 15. ISBN 978-80-969957-3-8.

Erb RKC, Farnosti Kláštor pod Znievom
KONÍČEK, F. (zost.) Jozef Kluch (1748-1826): Znievsky rodák, nitriansky biskup. Kláštor pod  
Znievom, Martin : Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Kláštor pod Znievom, 2016, 55 s., s. 49. ISBN  
978-80-972459-1-7.
Heraldická kancelária
Turčianska trojruža
"Tempora mutantur, heraldica vivit"
"Časy sa menia, heraldika žije"