Heraldická kancelária Turčianska trojruža
Erb Heraldickej kancelárie Turčianska trojruža (2015)
Emblém (veľký znak) HKTT
(2015)
Procesiová zástava HKTT
(2015)
Štandarda herolda Turčianska Trojruža
(2015)
Vlajka HKTT
(2015)
Kombinovaná zástava HKTT
(2015)
Koruhva HKTT
(2015)
Kombinovaná koruhva HKTT
(2015)
Pečať HKTT
(2016)
Odznak persevanta Spútaný vlk
(2017)
Štandarda persevanta Spútaný vlk
(2017)
Vlajka persevanta Spútaný vlk
(2017)
Odznak persevanta Divá ruža
(2017)
Štandarda persevanta Divá ruža
(2017)
Vlajka persevanta Divá ruža
(2017)
Odznak persevanta Račí kríž
(2017)
Štandarda persevanta Račí kríž
(2017)
Vlajka persevanta Račí kríž
(2017)
Odznak persevanta Fatranská hradba
(2017)
Štandarda persevanta Fatranská hradba
(2017)
Vlajka persevanta Fatranská hradba
(2017)
Odznak persevanta Kráľovná Turca
(2017)
Štandarda persevanta Kráľovná Turca
(2017)
Vlajka persevanta Kráľovná Turca
(2017)
Odznak persevanta Blatnický meč
(2017)
Štandarda persevanta Blatnický meč
(2017)
Vlajka persevanta Blatnický meč
(2017)Heraldická kancelária
Turčianska trojruža
"Tempora mutantur, heraldica vivit"
"Časy sa menia, heraldika žije"


<<
>>