Aliancia slovenského vína, občianske združenie
Pôvodný emblém (veľký znak)
ASV
(2005-2015)
Polepšený emblém (veľký znak)
ASV
(2015-2016)
Procesiová zástava
(2017)
Štandarda predsedu ASV
(2015)
Vlajka ASV
(2015)
Kombinovaná zástava ASV
(2015)
Koruhva ASV
(2015)
Kombinovaná koruhva ASV
(2015)
Členský odznak ASV
(2015)
Polepšený erb Aliancie slovenského vína
(2015)
Emblém (veľký znak) ASV
(2017)
Pečať ASV
(2005-2016)
Pečať ASV
(2017)
Pôvodný erb Aliancie slovenského vína
(2005-2015)

Heraldická kancelária
Turčianska trojruža
"Tempora mutantur, heraldica vivit"
"Časy sa menia, heraldika žije"


>>