Heraldická kancelária
Turčianska trojruža
"Tempora mutantur, heraldica vivit"
"Časy sa menia, heraldika žije"Turčiansky vlastivedný spolok
Vlajka TVS
(2017)
Zástava TVS
(2017)
Procesiová zástava TVS
(2017)
Pečať TVS
(2017)

Erb Turčianskeho vlastivedného spolku
(2017)
Veľký znak TVS
(2018)
<<
>>