Štandarda EKD
(2016)

Európske kresťanské dedičstvo, občianska iniciatíva
Erb Občianskej iniciatívy Európske kresťanské dedičstvo
(2015)
Vlajka EKD
(2016)
Koruhva EKD
(2016)
Zástava EKD
(2016)
Štandarda EKD
(2016)
Logo EKD
(2016)

Heraldická kancelária
Turčianska trojruža
"Tempora mutantur, heraldica vivit"
"Časy sa menia, heraldika žije"


Emblémy EKD
(2018)
<<
>>