RKC, Farnosť Veľké Uherce
Erb Farnosti Veľké Uherce
(2016)
Pečať Farnosti Veľké Uherce
(2016)
Procesiová zástava
Farnosti Veľké Uherce

(201
6)

Heraldická kancelária
Turčianska trojruža
"Tempora mutantur, heraldica vivit"
"Časy sa menia, heraldika žije"


<<
>>