RKC, Farnosť Veľké Ripňany
Erb Farnosti Veľké Ripňany
(2018)

Heraldická kancelária
Turčianska trojruža
"Tempora mutantur, heraldica vivit"
"Časy sa menia, heraldika žije"


<<
>>